HUURZAKEN

"Men krijgt de huurder die men verdient"

 

Zorg er voor dat het gehuurde pand netjes is en in goede staat verkeert.

 

Vergeet niet een staat van bevinding op te maken bij het begin van de huur.

 

De meeste problemen ontstaan doordat huurders nalaten de huur te betalen.

 

Hou er rekening mee dat iemand die één maand huur niet kan betalen een tweede maand zeker niet meer kan overbruggen.

 

Ook hier geldt als eerste regel snelheid.

 

Aarzel niet om reeds een drietal weken na laattijdige betaling een aangetekende brief te versturen of de huurder op te roepen in verzoening bij de Vrederechter. Deze laatste procedure is gratis en hiervoor heeft u geen advocaat nodig. Let wel op dat u geen toegevingen doet bij de Vrederechter die u duur te staan kunnen komen.

 

Taak van de advocaat:

  • Onmiddellijk overgaan tot verzoeningspoging indien dit aangewezen is
  • Dagvaarden van de huurder voor de Vrederechter