INCASSO

Openstaande vorderingen

 

Eerste regel bij een succesvolle recuperatie van openstaande vorderingen is snelheid en dit van bij het begin. Een goede aanpak door de klant verhoogt de kansen op succes met 75%.

 

Tips:

 • Stel na levering van goederen of diensten onmiddellijk een factuur op.
 • Facturen dienen contant betaalbaar te zijn.
 • Stuur een rappelschrijven na 3 weken, een aangetekend schrijven na 6 weken met kopij van de facturen.
  Onderstaand een aantal modelbrieven:
  Modelbrief eerste aanmaning (.doc 29KB)
  Modelbrief tweede aanmaning (.doc 25KB)

Indien er niet betaald werd binnen 14 dagen na het aangetekend schrijven, maak het dossier dan over aan je advocaat.

 

Wij doen vervolgens het volgende:

 • Een aanmaning wordt verstuurd.
 • Bij niet-betaling binnen de 8 dagen wordt de tegenpartij gedagvaard voor de rechtbank.
 • Op de zitting wordt vonnis genomen dat wordt overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder voor verdere uitvoering.

Bij niet-betaling wordt beslag gelegd met het oog op een verkoop van de goederen van de debiteur. Dit brengt menig schuldenaar op andere gedachten en spoort hem aan om tot betaling over te gaan. Jammer genoeg gebeurt het ook geregeld dat er pas na beslaglegging wordt betaald.
 

 

Het is van belang dat de tijdspanne tussen het opstarten van de procedure en het leggen van beslag zo kort mogelijk blijft. Volgende elementen beperken complicaties tijdens de procedure en verhogen de kansen op succes:

 • Indien de debiteur persoonlijk wordt gecontacteerd of met u  contact opneemt vraag dat hij een afbetalingsplan voorstelt. Dit houdt een impliciete erkenning van de schuld in.
 • Vraag desgevallend dat de debiteur u een cheque bezorgt.
 • Aarzel niet om in voorkomend geval een vriendelijk gesprek te hebben met uw debiteur. Men vangt meer vliegen met een lepel stroop dan met een lepel azijn. Let wel op dat het uiteindelijke doel niet uit het oog wordt verloren. Vriendelijkheid betekent niet dat toegevingen worden gedaan. Essentieel is dat bij elk contact door de debiteur schriftelijk wordt bevestigd dat hij tot betaling zal overgaan.
 • Indien u een akkoord geeft met afbetalingen moet steeds als voorwaarde gelden dat men zich stipt houdt aan het afbetalingsplan.