ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN

Zit uw bedrijf momenteel in een crisis, maar is het in se gezond? Zou u het kunnen redden moest u zich gewoon enkele maanden kunnen bezighouden met uw zaak in plaats van met de cijfertjes en de schuldeisers?

 

Dan is de Wet Continuïteit Ondernemingen misschien wel de uitweg.

 

Samen wordt aan de Rechtbank een plan voorgelegd waarin wordt uitgelegd hoe u, mits enig respijt, het hoofd boven water wil houden.

 

Menige ondernemingen krijgen op die manier de noodzakelijke zuurstof om weer volop te bloeien in plaats van af te stevenen op een faillissement.

 

Opgelet! Deze procedure wordt vaak misbruikt om tijd te winnen. Cruciaal voor het succes van deze procedure is de CONTINUÏTEIT van de ondernemingen. Er moet een realistisch en krachtdadig plan worden voorgelegd dat de Rechtbank overtuigt van de wenselijkheid van deze continuïteit.

Nota betreffende aanpak financiële problemen (.doc 153KB)