FAMILIERECHT/ECHTSCHEIDINGEN

"Wij werken oplossingsgericht en trachten conflicten te voorkomen"

 

Echtelijke Moeilijkheden

 

Uw huwelijk bevindt zich in een crisis. Toch wenst u nog niet onmiddellijk tot de drastische beslissing van echtscheiding over te gaan.

 

U wenst even apart te gaan wonen, u wenst tijd om te verhuizen, uw partner wil de gezinswoning verkopen zonder uw toestemming, er is onenigheid over de schoolkeuze voor de kinderen enzovoort.

 

Ook hierin kunnen wij u begeleiden.

 

De situatie wordt in een serene sfeer voor de Vrederechter gebracht, zetelend achter gesloten deuren en zonder publiek. Samen met u en uw partner wordt naar een gepaste oplossing gezocht.

 

Echtscheiding

 

Sinds 2007 zijn er twee grote mogelijkheden om uit de echt te scheiden.

 

In het eerste geval kan u in onderlinge toestemming uit de echt scheiden en dit door middel van een overeenkomst met u en uw (ex)-partner.

 

Dit moet correct worden opgesteld, het bepaalt immers wat er gebeurt met de bezittingen, de kinderen, onderhoudsgeld en dergelijke meer.

 

In het tweede geval wordt de zaak in zijn geheel voor de Rechtbank gebracht en heeft u drie mogelijkheden om een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk kunnen aan te tonen:

 

  • Op grond van feiten
  • U bent zes maand feitelijk gescheiden
  • U bent één jaar feitelijk gescheiden

 

Bij al deze procedures is het wenselijk de bijstand en het advies te hebben van een advocaat. Het is zeker geen overbodige luxe.

 

Immers, de afspraken die u dan maakt hebben een grote impact op uw verdere toekomst. Het stopt niet na de echtscheidingsprocedure. Goede afspraken maken goede vrienden.

 

Moeilijkheden na echtscheiding

 

Uw kinderen worden groter, uw financiële mogelijkheden veranderen, uw partner hertrouwt.

 

Dit zijn maar één van de veel voorkomende veranderingen die moeilijkheden na echtscheiding kunnen veroorzaken.

 

Ook hierin is bijstand van een advocaat een welkome steun.

 

Aanslepende echtscheidingen worden echte trauma's.

 

Soms kan het niet anders, maar wij trachten dit te vermijden door naar een goede oplossing te zoeken.