Verkeersongevallen met lichamelijk letsel

Wanneer u gekwetst bent n.a.v. een verkeersongeval aarzel dan niet om zo snel mogelijk een advocaat te raadplegen.  U heeft immers recht op een vergoeding voor de opgelopen verwondingen.


Wanneer u bovendien zwakke weggebruiker bent, d.w.z. voetganger of fietser, geldt de regel dat u recht heeft op vergoeding zelfs wanneer u in fout bent voor het ongeval.


Om een realistische schadevergoeding te bekomen, is het evenwel van groot belang dat u zowel op juridisch als op medisch vlak wordt begeleid door een onafhankelijk deskundige. 

 

A.A.K. De Ferm is volkomen onafhankelijk en heeft geen enkele contractuele band met enige verzekeringsmaatschappij.  Dit betekent dat wij alleen uw belangen voor ogen zullen hebben.

In dergelijke gevallen raden wij u dan ook aan onmiddellijk een eigen raadsgeneesheer te raadplegen.  Al te vaak gebeurt het immers dat het slachtoffer verwezen wordt naar een dokter van de verzekeringsmaatschappij zonder dat hem gezegd wordt dat dit een dokter is van de tegenpartij.


Wanneer de verantwoordelijkheden vastliggen, zal uw advocaat onmiddellijk trachten een voorschot op de schadevergoeding te bekomen.  Vervolgens zal een procedure opgestart worden teneinde u een verantwoorde schadevergoeding toe te kennen.


De bedragen kunnen zeer aanzienlijk zijn.  In gevallen waarbij het slachtoffer volledig verlamd is, lopen de vergoedingen soms op van 500.000 euro tot 1.000.000 euro.


Een uitgebreid gesprek met uw advocaat zal u duidelijkheid verschaffen over uw rechten na een ongeval.