VERKEERSRECHT &STRAFRECHT

Aarzel niet ons te raadplegen indien u een vraag heeft over verkeersrecht.

 

Meestal zijn de vragen zeer gemakkelijk te beantwoorden zodanig dat de kosten van een consultatie minimaal blijven. In een aantal gevallen zal de consultatie zelfs niet aangerekend worden omdat u kunt genieten van een rechtsbijstandverzekering.

 

Bij zware verkeersongevallen met lichamelijke letsels is het absoluut aangewezen om onmiddellijk een advocaat te raadplegen. Verzekeraars zullen er alles aan doen om dit te vermijden vermits de tussenkomst van een advocaat geregeld voor gevolg heeft dat deze maatschappijen hogere schadevergoedingen zullen moeten uitbetalen.

 

Wij maken een onderscheid tussen volgende onderdelen in verkeersrecht: